Setsele sameviste

Malå

Setsele sameviste utgörs idag av kåtan och de tre härbren som ligger på ömse sidor om vägen. De flyttades hit år 1901 från Koppsele sameviste som ligger knappt 4 km uppströms Malån. 

Fakta

Byggnaderna är fina exempel på gammal skogssamisk byggnadskonst. På en av byggnaderna är årtalet 1789 inristat. Sameboplatsen är ett så kallat kronotorp.

 

Hitta hit