Koppsele sameviste

Malå

Du kan fotvandra eller åka båt till Koppsele sameviste. Koppsele var fram till sekelskiftet boplats för renägaren ”Villak” och några andra samer.

Fakta

Koppsele är även ett naturreservat. Läs mer på Naturkartans hemsida:

Koppsele Naturreservat

Hitta hit