Skogsren i vinterlandskap
Den samiska kulturen I samklang med naturen har ursprungsbefolkningen i Malå levt och verkat i flera tusen år. Deras renar finns än idag i skogslandskapet. Här bedriver samerna sin verksamhet sommar som vinter.

Samer och samisk kultur i Malå-Máláge

I flera tusen år har samer bott i Malåtrakten. Deras renar betar i skogslandskapet sommartid, vintertid flyttas renarna närmare kusten. Stolta visar och berättar samerna gärna om sina traditioner, naturen och om livet som same idag. 

Renskötselåret - Malå sameby

En film som visar hur det samiska renskötpelåret för Malå sameby ser ut.