Tillsammans stärker vi platsen Malå

Malå Visitor Center är en samverkan mellan Malå kommun och Gold of Lapland ekonomisk förening vars syfte är att stärka hela det geografiska platsen Malå kommun ur ett besöksnäringsperspektiv.

 VÅRT SYFTE

Malå kommun och Gold of Lapand är tillsammans Malå Visitor Center, allt för att stärka hela det geografiska området Malå kommun, destinationen Malå. Malå Visitor Center ska fungera som en samverkande nod för destinationen Malå ur besökarens perspektiv och är besökarens inspirations- och informationskanal. 

Malå Visitor Center är destinationen Malås verktyg för kommunikation och marknadsföring av destinationen Malå som plats att besöka, en central verksamhet för Malå kommuns samordnade ansvar rörande turism- och besöksnäringen.

 

VÅRA LEDORD
LOKALA VÄRDEN-
Platsen Malå lyfts fram och är i fokus utifrån platsens förutsättningar, med utgångspunkt i gällande varumärkesbok och med sikte på Malå 2030 – en attraktiv plats HÄR olikheter skapar utvecklingskraft.

VÄRDSKAP- Förbättra sättet att få människor att känna sig välkomna, lokalt, nationellt och internationellt.

HÅLLBAR UTVECKLING- Främja ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, allt enligt Agenda 2030 och de regionala- och lokala utvecklingsstrategierna.