Koppsele vandringsled

Malå

Vandra en naturskön uppmärkt stig genom naturreservatet. Väl framme vid reservatet kan ni se lämningar från den plats som tros vara ett av de äldsta samevistena i Malå. Själva samevistet består av en öppen glänta mellan Malån och den ovan nämnda kullen. Skogen runt platsen utgörs av en tät och jämn tallföryngring.

Vägbeskrivning

Vägbeskrivning: 15 km nordväst om Malå. Från vägens slut vid Bölevallen går en stig till reservatet. Informationstavlor finns vid vändplanen vid Bölevallen samt en bit in på den stig som finns.

Hitta hit