Utflyktsmål Kolvdammen

Rökå, Malå

Vindskydd med eldplats invid Kolvbäcken med den gamla flottningsdammen.  En plats för vila och rekreation där man kan lyssna till den lilla forsens brus och vindens sus och njuta av naturen. 

Koordinater: 64,996 / 18,740

100 m uppströms dammen och cirka 250 m nedströms är fiske tillåtet. Här kan du fånga gädda och abborre med mer.

Ordningsregler: 
* Håll rent och snyggt 
* Ta med sopor hem 
* Släck elden innan du lämnar platsen 
* Skriv gärna i gästboken 

Hitta hit